W 2016 roku w Krakowie, w dniach od 26. do 31. lipca, odbędą się pod hasłem „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) XXXI. Światowe Dni Młodzieży (ŚDM).

Pielgrzymkę młodzieży przez ziemię (gdyż tak określa się także ŚDM) zainicjował w 1984 roku św. Jan Paweł II. Po papieżu Benedykcie XVI kontynuuje je także papież Franciszek, który przybędzie w przyszłym roku do Polski, by wziąć udział w spotkaniu z młodymi. Ostatnie ŚDM odbyły się w 2013 roku w Rio de Janeiro. Polska po raz drugi gościć będzie młodzież z całego świata (poprzednio w Częstochowie w 1991 roku).

Młodzież, która weźmie udział w ŚDM, nim uda się do Krakowa na wydarzenia centralne, w dniach od 20 do 25 lipca 2016 przebywać będzie w parafiach na terenie całej Polski „Dni w Diecezjach”.

W ramach przygotowania na przyjęcie młodych ze Świata, we wszystkich miastach i miejscowościach gdzie mieszkać będzie młodzież odbywają się comiesięczne spotkania modlitewne. Młodzi przed Najświętszym Sakramentem polecają Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Papieża Franciszka, pielgrzymów, rodziny, które przyjmą młodych, organizatorów i wszystkich zaangażowanych w to dzieło. Wspólna modlitwa ma także na celu duchowo przygotować wolontariuszy, którzy będą posługiwać podczas ŚDM, a także mieszkańców miasta i miejscowości, które ugoszczą młodzież.

W Ostrowcu Św. czuwania przed Światowymi Dniami Młodych odbywają się w poszczególnych parafiach naszego Miasta w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 19.00:

6 lutego - w parafii Miłosierdzia Bożego (Ogrody),
6 marca – w parafii św. Kazimierza (Pułanki),
8 maja – w parafii św. Michała Archanioła,
5 czerwca – w parafii NMP Saletyńskiej (Piaski).
 
W kwietniu czuwanie młodych odbędzie się podczas peregrynacji Symboli ŚDM. Po wakacjach czuwania odbywać się będą w kolejnych parafiach Ostrowca Św.

Bardzo ważnym wydarzeniem wpisującym się w przygotowania do ŚDM jest peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży (krzyża i ikony Matki Bożej) w Diecezjach. Od Niedzieli Palmowej 2014, gdy młodzież z Brazylii przekazała Symbole młodym z Polski, odwiedzają one Diecezje w naszej Ojczyźnie.

Diecezja Sandomierska peregrynację Symboli przeżywać będzie od 19. kwietnia do 2. maja 2015 roku.

W naszym mieście będą one od 20. do 21. kwietnia.

Symbole przebywać będą w trzech parafiach: św. Michała Archanioła, NMP Saletyńskiej oraz Miłosierdzia Bożego.

ks. Piotr Gaj