6 stycznia 2014 r.  O godzinie 15.00 z trzech parafii: Bożego Miłosierdzia  i do tego Orszaku dołączyła nasza Parafia, Matki Bożej Saletyńskiej i Św. Michała Archanioła  do naszego Ostrowieckiego Betlejem dotarły orszaki  trzech Króli: Kacpra, Baltazara i Melchiora. To było cudowne rodzinne świętowanie. Z ogromną radością   daliśmy świadectwo naszej  WIARY Bogu Żywemu poprzez śpiew kolęd i modlitwę.  To były ZNAK JEDNOŚCI  i DYNAMIZMU kościoła żywego

Nasza Parafia  może poczuć się bardzo wyróżniona bo , oto;

NASZA Królewska Parafia w uroczystych strojach Dworu Królewskiego  św Jadwigi podążyła na Rynek , do naszego Betlejem . O profesjonalne stroje zadbał Ks. Proboszcz Marek  Rusak .

Rolę św. Rodziny podjęła rodzina z naszej parafii : Maria i Marcin Jędzejewscy  z trzy miesięcznym Kacperkiem

Zadanie współprowadzenia  Orszaku podjęła Rodzina z Domowego Kościoła z naszej parafii

Wystrój Szopki na Rynku to dzieło Rodzin Domowego kościoła  z naszej Parafii przy współudziale Rodzin  z parafii św. Stanisława.