Do Rodzin,
Wspólnot i Organizacji Społecznych
miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Jako organizatorzy Marszu dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami naszego miasta dnia 15 maja 2016 r., pragniemy zaprosić wszystkich mieszkańców do czynnego udziału w tym wydarzeniu. Hasło tegorocznych Marszów, które w tym dniu przejdą ulicami ponad 140 miast brzmi ,, Każde życie jest bezcenne’’.
Jesteśmy grupą osób, wspólnot i organizacji, które łączy przekonanie, że szacunek dla Życia i Rodziny stanowi fundament ładu społecznego. Chcemy wyjść na ulice po to, by upominać się o prawa tych, którzy sami nie mogą się bronić – dzieci przed urodzeniem, które można w Polsce pozbawiać życia ze względu na ich niepełnosprawność bądź okoliczności poczęcia. Nadszedł czas, aby kierując się zasadami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, poszanowaniem dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka oraz konstytucyjnie poświadczonego prawa dziecka poczętego do ochrony życia i zdrowia, potwierdzić równą ochronę prawa do życia dzieci, zarówno przed, jak i po urodzeniu.
Maszerujemy również po to, by zwrócić uwagę opinii publicznej i władz na znaczenie rodziny dla społeczeństwa. Rodzina zapewnia szczęście, poczucie bezpieczeństwa, wsparcie w trudnościach i godną starość, a także wzrost gospodarczy. Z uwagi na fakt, że rodzina jest instytucją szczególną i nie do zastąpienia, domagamy się tego, by cieszyła się odpowiednim prestiżem.

Spotykamy się 15 maja 2016 r. o godz. 1430 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na mszy świętej, podczas której będziemy dziękować Bogu za dar życia i rodziny, będzie również możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po mszy świętej przemaszerujemy ulicami: Polną, Chrzanowskiego, Jana Pawła II i Iłżecką na Rynek. Tam nastąpi zakończenie Marszu, którego finałem będą występy artystyczne małych i dużych mieszkańców naszego miasta.. W czasie przemarszu będziemy demonstrować nasze przywiązanie do wartości Życia i Rodziny oraz zwracać uwagę na zagrożenia dla trwałości i rozwoju więzów rodzinnych. Chcemy w ten sposób pokazać, że również Ostrowiec Świętokrzyski jest miejscem, gdzie rodzina może znaleźć warunki, by godnie żyć.
Aby nasz głos wybrzmiał jeszcze donośniej potrzebujemy Waszej obecności i wsparcia. Dlatego apelujemy o liczny i czynny udział w marszu. Zapraszamy wszystkich do radosnego manifestowania wartości życia i rodziny. Symbolem szacunku dla każdego życia niech będą białe elementy stroju lub białe kwiaty wykonane własnoręcznie.
Tego dnia wyraźmy naszą radość z tego, że żyjemy w rodzinach, że możemy na co dzień cieszyć się obecnością bliskich, że trudy dnia codziennego nie są w stanie zniszczyć tej wartości jaką jest RODZINA

Organizatorzy

Plakat Marsz 2016