tn P1060528Jak co roku, przedstawiciele naszej parafii, modlą się w nocnym czuwaniu przed cudownym Wizerunkiem Królowej Polski na Jasnej Górze... 

Wyjechaliśmy na nie 10 września o godz. 14.00. Po drodze trwały śpiewy i modlitwa. Każdy z nas duchowo „wiózł” intencje swoje, ale i tych, którzy, nas prosili o modlitwę wstawienniczą przed obliczem naszej Matki i Królowej. Uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim, podczas, którego zostaliśmy przywitani przez ojców paulinów. Tego dnia z Ostrowca Świętokrzyskiego byli z nami przedstawiciele innych parafii oraz autokar z młodzieżą. Wraz z nimi modliliśmy się o nowe powołania kapłański, zakonne i misyjne dla naszej diecezji. Najważniejszym momentem czuwania jest sprawowana o północy Eucharystia w kaplicy jasnogórskiej. Po niej młodzież już wyjechała. My trwaliśmy dalej na modlitwie.  Przed każdą tajemnicą różańcową były odczytane intencje konkretnego pątnika. Odprawiliśmy, dla wszystkich poruszające, nabożeństwo Drogi krzyżowej. Nastąpił moment pożegnania Z Matką Jasnogórską i cudowny Obraz został zasłonięty . Wróciliśmy zmęczeni, ale i bardzo szczęśliwi, że dane nam było przeżyć tak potrzebne dla rozwoju duchowego, ale i dla jakości naszego człowieczeństwa chwile.