mP1060633W niedzielę 22 października, na rozpoczęcie „Tygodnia misyjnego”, podczas Mszy świętej o godz. 10.30, P. Katechetka Grażyna Gadkowska, wraz z młodzieżą, ubogacili liturgię czytaniami, śpiewem i niezwykłą procesją z darami.  Przynieśli w niej proste, ale jakże czytelne symbole dzieła misyjnego Kościoła: ziarna zbóż, ryż, kamień, płyta Cd z zieloną gałązką, zabawki, chleb i wino….  

 

Tekst komentarza – „Przynosimy do ołtarza symboliczne dary, a wraz z nimi nasze troski, radości, plany i prace. Panie, na Twoim ołtarzu składamy:
1. ZIARNA ZBÓŻ – Symbol Bożego słowa rzucanego na gleby ludzkich serc. Wraz z nimi składamy naszą gotowość do życia na co dzień Bożym słowem i do bycia wiernymi uczniami Jezusa wszędzie tam, gdzie żyjemy i pracujemy.
2. RYŻ – Miliony dzieci na świecie cierpi z powodu głodu i chorób. Nie mają nawet garści ryżu na każdy dzień. My jesteśmy syci, wybieramy sobie smakołyki, często grymasimy przy jedzeniu lub też wyrzucamy chleb do kosza. Chcemy to zmienić i poprzez ofiary pomagać dzieciom głodującym.
3. KAMIEŃ– Symbol naszego egoizmu i skłonności do osądzania bliźnich. W tym jednym kamieniu składamy na ołtarzu wszystkie nasze kamienie, które zawsze nosimy przy sobie, by rzucić nimi w innych. Niech nieskończenie bogata w miłosierdzie miłość Chrystusa uczyni nas wolnymi od nich.
4. PŁYTA CD I ZIELONA GAŁĄZKA. Świat ciągle rozrywany jest wojnami, a z ich powodu najbardziej cierpią dzieci. My często i chętnie oglądamy filmy pełne przemocy i brutalności, przez co stajemy się obojętni na ból innych ludzi. Zielona gałązka oznacza, że chcemy odtąd wprowadzać pokój, najpierw w swoich sercach, a dzieci cierpiące z powodu wojen polecamy Bogu.
5. ZABAWKI – Symbol beztroskiego dzieciństwa polskich dzieci. Przynosimy je z gorącą prośbą o pokój na świecie i o szczęśliwe dzieciństwo dla dzieci całego świata.
6. CHLEB I WINO – które staną się Twoim Ciałem i Krwią, pokarmem na życie wieczne. Spraw, byśmy pamiętali o cierpiących z powodu braku chleba powszedniego i Chleba Eucharystycznego.”
Gratulujemy, dziękujemy i czekamy na nowe inicjatywy duszpasterskie.