mIMG 16781"Jest rzeczą nieodzowną i naglącą, aby każdy człowiek dobrej woli zaangażował się w sprawę ratowania i popierania wartości i potrzeb rodziny".  (Św. Jan Paweł II)

POSŁUSZNI ZAPROSZENIU NASZEGO RODAKA - ŚWIĘTEGO PAPIEŻA MAŁŻEŃSTW I RODZIN, DO TROSKI O TĘ NAJWAŻNIEJSZĄ KOMÓRKĘ SPOŁECZNĄ, WŁĄCZYLIŚMY SIĘ W KOLEJNĄ MSZĘ SWIĘTA Z MODLITWĄ O JEJ DOBRO  DN. 21 PAŹDZIERNIKA…

 MODLIMY SIĘ : 

• O ŚWIĘTOŚĆ MAŁZONKÓW , O TO ABY MAŁŻONKOWIE W BOGUODKRYLI PRAWDZIWĄ RECEPTĘ NA SZCĘSCIE .
• ZA MAŁZONKÓW W KRYZYSIE PROSZĄC O ŁASKĘ UDROWIENIA I UWOLNIENIA
• ZA PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO MAŁZEŃSTWA
JEST TO CUDOWNY CZAS SPOTKANIA Z JEZUSEM WE MSZY ŚWIĘTEI I ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAPKAMENTU. NA ZAKOŃCZENIE KAŻDE MAŁŻEŃSTWO OTRZYMUJE INDYWIDUALNE BŁOGOSŁAWIŃSTWO .TOWARZYSZY NAM PIĘKNY ŚPIEW .
ZAPRASZAMY
KAŻDA TRZECIA SOBOTA MIESIĄCA GODZINA 18.00!