Przeżywaliśmy ją, po tygodniowym przygotowaniu rekolekcyjnym, 28 października 2015 roku w kolegiacie św. Michała. Uroczyście wybraliśmy Chrystusa za naszego Króla i Pana – Intronizowaliśmy Go w naszych rodzinach, parafii a nade wszystko w sercach naszych. Powtarzaliśmy m.in. „Jesteś moim Królem”… .  

 

W tym dniu Wspólnota Intronizacyjna przygotowała i odmówiła różaniec. Bogu niech będą dzięki za to wydarzenie i naszą Wspólnotę Intronizacyjną, która w każdy czwartek od godz. 16.00 do 17.00 modli się w naszej świątyni, adoruje Chrystusa Króla. Czyni to wiernie, niezmiennie i pobożnie. Potem włącza się w brewiarzową modlitwę Kościoła. Niech Bóg będzie uwielbiony w każdym, kto czci Jego Serce… .
Z szacunkiem Wielkim dla każdego z Waszej Wspólnoty – kapłani pracujący w naszej parafii.