msP106074217 listopada / piątek/. Kolejne spotkanie Sodalicji św. Jadwigi Królowej odbyło się w Zawichoście,  w klasztorze sióstr „jadwiżanek”, jak popularnie mówi się na zgromadzenie sióstr Św. Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego. Zwykle to One do nas przyjeżdżają na spotkanie naszej Wspólnoty, ale w tym miesiącu otrzymaliśmy zaproszenie do ich domu zakonnego…  

Po Mszy świętej, która sprawował ks. prob. Marek, odmówiliśmy w kaplicy zakonnej brewiarzowe nieszpory. Następnie w dobrze zachowanym kapitularzu, najstarszej części klasztornej z XIII wieku rozważaliśmy tajemnice sakramentu bierzmowania i roli Ducha Świętego w naszym życiu. Nie zabrakło przy tym wymiany życiowych doświadczeń przy herbacie i smacznym siostrzanym cieście. Do zobaczenia za miesiąc w szerszym gronie.