Wielka Radość! 01 listopada 2017 r. powstało, dzięki staraniom Wspólnot Maryjnych, kolejne, już trzecie Koło Żywego Różańca. Patronką tej Róży jest święta Weronika. Bogu niech będą za to dzięki!

Patrz: http://www.swjadwiga.katolicki.eu/index.php/aktualnosci/424-modlitwa-rozancowa-rodzicow-za-dzieci-w-nasze-parafii