mP106083626 listopada w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata trwaliśmy na Jego  uwielbieniu w godzinie miłosierdzia / 15.00 – 16.00 /. Wraz ze Wspólnotą Intronizacyjną, która prowadziła czuwanie, rozpoczęliśmy modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia. Potem śpiewem, tekstami hymnów i modlitw wielbiliśmy Tego, który ”życie za nas dał”. Dziękujemy wszystkim, którzy trwali na modlitwie, szczególnie Paniom z par. św. Michała. Króluj nam Chryste !