mP1060845Odbyły się one w dn. 15 – 17 grudnia 2017 r. a prowadził je ks. Mirosław Gajewski. 16 lat temu przybył do naszej parafii i przez 2 lata pracował w niej, jako wikariusz. Obecnie posługuje w sąsiedniej parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Jest więc „naszym kapłanem’. Pochodzi z par. Nowa Słupia, choć swoją młodość spędził w Starachowicach. Seminarium Duchowne ukończył w Sandomierzu. Jego wyraźne, zrozumiałe i porywające nauki rekolekcyjne stały się dla wielu z nas inspiracją do nowego spojrzenia na  swoje życiowe powołanie...     

Bogu niech będą dzięki za tegoroczne spotkanie z Panem, którego oczekujemy . W podziękowaniu parafian / P. Joanny Lubachy/ padły takie słowa: Drogi ks. Mirosławie. w imieniu całej wspólnoty parafialnej pragnę podziękować za ten czas rekolekcji, za wygłoszone Słowo Boże. Był to dla nas wszystkich czas, który jeszcze bardziej zbliżył nas do Boga i pomógł zrozumieć sens adwentu i oczekiwania na przyjście Pana.

Dziękujemy za piękne słowa, które skierowałeś do osób należących do wspólnot istniejących w parafii. Mówiłeś o modlitwie, jak wielką ma ona wartość ale tylko wtedy gdy idzie w parze z naszą miłością do Boga. To, że nie wolno nam wstydzić się naszej wiary a wręcz przeciwnie - mamy być odważnymi głosicielami Jezusa Chrystusa. Zaakcentowałeś jak ważny powinien być dla każdego sakrament pokuty i pojednania. Mówiłeś, że każdy konfesjonał powinien być obsypany pięknymi kwiatami bo to w nim zawsze doznajemy wiele łask i szczęścia a ta maleńka MIŁOŚĆ, która przychodzi by mogła znaleźć dla siebie dobrze przygotowane miejsce w sercu każdego z nas.
Dziękujemy za wszystkie słowa, które zostały wypowiedziane podczas tych rekolekcji i bądź pewien ks. Mirosławie, że na długo pozostaną w naszych sercach.
Jeszcze raz za wszystko wielkie Bóg zapłać i życzymy abyś i ty nieustannie doświadczał Bożej Miłości.
Niech ten skromny upominek upominek będzie wyrazem naszej wdzięczności i najlepszych życzeń z okazji zbliżających się świąt.
Niech Pan obdarza księdza bogactwem swoich łask.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Szczęść Boże.