Już w Adwencie pragniemy poczuć bliskość i miłość Boga i człowieka przy sobie oraz zadziwić się nad tym jak niezwykłe są plany Stwórcy wobec każdego z nas. „Bóg tak nas umiłował, że dał nam swojego Syna… „ w Betlejem. Wiele wspólnot religijnych i samorządowych zaprasza nas kapłanów, abyśmy z nimi byli w ich przeżywaniu tej Tajemnicy  ….   

 

1. W dn. 15 grudnia 2017 r. / piątek/ ks. prob. Marek był na spotkaniu opłatkowym naszych ostrowieckich działkowców. Oni w tym roku w naszej parafii świętowali w „Dożynkach” dziękczynienie za tegoroczne plany. Cieszymy się z ich zaproszenia i wyrażamy szacunek za tworzenie tej wspólnoty i troski o dobro wspólne, jakim jest „Mała Ojczyzna” i ta odrobina ziemi, z której się radują i zbierają plany.
2. 17 grudnia 2017 r. / niedziela, godz. 16.00/ - obdarzona niezwykłym entuzjazmem wiary i działania, z inspiracji ks. Artura, Akcja Katolicka naszej parafii składała sobie życzenia łamiąc się opłatkiem i snuła dalsze plany podejmowania kolejnych inicjatyw dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Był śpiew kolęd, modlitwa, radość bycia w bliskości z tymi, którzy tak samo myślą i czują. Dziękujemy Wam, za tzw. „porady…”, rozliczne inicjatywy i nowych ludzi, którzy są z nami. Dziękujemy za ks. Artura.
3. 17 grudnia 2017 r. / niedziela/ - tradycyjne spotkanie opłatkowe pielgrzymów, którzy w sierpniu pieszo trudzili się idąc na Jasną Górę. O godz. 18.00 Mszę świętą odprawił ks. Mariusz Wasyl, wik. par. św. Michała – nowy opiekun naszej grupy ostrowieckiej. Potem na Sali parafialnej po czytaniu Pisma świętego i modlitwie składali sobie życzenia i radowali się sobą i planami na następny rok.