m20171223 14313723. 12. 2017 r. - nasz parafialny oddział Akcji Katolickiej wraz z młodzieżą z KSM-u zorganizowali pomoc dla osób ubogich i samotnych przebywających w „Domu chleba” w Zochcinie. Dom ten prowadzony jest przez siostrę Chmielewską i przebywa w nim ponad 30 osób. Członkowie Akcja Katolickiej, jako świąteczny dar dla tych osób zakupili nowe ręczni i koce, natomiast nasza młodzież przygotowała świąteczne stroiki, a także wyklejane różnymi metodami wazony. Każdego dnia chcemy być, jak mówił to św. Brat Albert – dobrzy jak chleb…