m20180205 180908W poniedziałek 05 lutego 2018 roku o godzinie 17.30 odbyła się w naszej świątyni Msza Święta z okazji wspomnienia Św. Marii De Mattias. Święta ta założyła 4 marca 1834 roku w Acutu Zgromadzenie Adoratorek Krwi Chrystusa. Duchowość Zgromadzenia odzwierciedlały słowa świętej: "Miłość do Boga i do naszego drogiego bliźniego". Był to więc odpust ku czci Patronki tych Grup modlitewnych...  

 Eucharystię odprawił i słowo Boże wygłosił ks. Wojciech Pelczar. Odniósł się w niej do życia i mądrości życiowej świętych, którzy poprzez swoje postawy i zachowania stali się wzorem dla innych ludzi, w tym również i dla nas. Teksty czytań z brewiarza na dzień 4 lutego czytały nasze siostry z WKC: siostra Jadwiga, siostra Ania, siostra Lidka, a śpiewem chwaliła Pana siostra Halina. Msza Święta stała się okazją nie tylko do uczczenia Boga poprzez życiu tej świętej i rozpoznania tajemnicy Błogosławionej Krwi Chrystusa w każdej sprawowanej Eucharystii. Dziękowaliśmy Panu za nasze Wspólnoty, prosiliśmy o nowe powołania. Dla zmarłych wypraszaliśmy radość nieba. Jednocześnie było to piękne spotkaniem członków WKC z terenu całego Ostrowca Świętokrzyskiego.

Dziękujemy za to spotkanie i zapraszamy do naszej WKC wszystkich chętnych do chwalenia Krwi Chrystusa. BŁOGOSŁAWIONA KREW JEZUSOWA

Lidia Galara-Polak z WKC