mResized 20180302 163410Wielkie rzeczy dzieją się w naszej parafii.  Nasi wspaniali ministranci zorganizowali akcję „Rehabilitacja dla Bartka”. Przez kilka miesięcy zbierali plastikowe nakrętki, aby Bartuś uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego, który od drugiego roku życia stracił wzrok, mógł w wakacje wziąć udział w rehabilitacji w ośrodku w Laskach….  

Była to inspiracja ks. Artura, który katechizuje w tym Ośrodku. Bartek sam odebrał zebrane nakrętki spotykając się z ministrantami, którzy zapewnili że, akcja ta będzie trwała dalej aż do wakacji.  Bartuś został też zaproszony na ministranckie ognisko początkiem maja. Dziękujemy naszym ministrantom za ich wspaniałą postawę, która cudownie wpisuje się w czas Wielkiego Postu. Zapraszamy do zbierania plastikowych naktętek dla Bartka i Was. Przynoście !!!