Przedstawiciele Sodalicji św. Jadwigi Królowej z naszej parafii wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych w Zawichoście.  Odbywały się one w dniach 17-18 marca w Ośrodku Liturgiczno - Formacyjnym przy klasztorze zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi Królowej Służebnic Chrystusa Obecnego. Byliśmy tam z 20 osobową grupą z Krakowa, która zainicjowała to jakże potrzebne skupienie duchowe…   

 

Nauki rekolekcyjne głosił kapelan Sodalicji "krakowskiej" ks. prof. Jacek Urbann, a s. Jolanta Siemion CHR wprowadziła uczestników w Liturgię Godzin, którą przez cały czas uczestnicy mogli celebrować we wspólnocie z s. Jadwiżankami. Tematem wielkopostnych rozważań było nawrócenie człowieka naśladującego w swoim życiu św. Jadwigę Królową poprzez trzy drogi wielkopostne: modlitwę, post i jałmużnę.
Autor – Ewa Jabłońska