Rozaniec rodzicow za dzieci 14335 1 207x300Takie cudowne przesłanie towarzyszy rodzicom modlącym się w Różach Różańcowych za dzieci. Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane Kołami Żywego Różańca. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec. Takich Róż Różańcowych w naszej parafii jest trzy . Każda Róża ma Świętego Patrona…    

 W poniedziałek, 27 sierpnia 2018 r. obchodziliśmy w kościele wspomnienie św. Moniki, która patronuje jednemu z Kół Żywego Różańca. stąd takie cudowne doświadczenie wspólnej Mszy Świętej. Uczestniczyli w niej licznie rodzice z Koła Żywego Różańca św. Moniki, ale ogromną radością był dar jedności z rodzicami z pozostałych Róż różańcowych

Ufamy, że wspólna Eucharystia, akt zawierzenia dzieci i Rodziców przyniesie błogosławione owoce. Bardzo dziękujemy Rodzicom za dar wspólnoty modlitewnej, oraz ks. Arturowi za cudowne słowo które do nas powiedział i duszpasterską troskę. To dla nas rodziców, było bardzo ważne .
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Trwa zawiązywanie następnego, czwartego już Koła Różańcowego Rodziców. Nie muszą to być ludzie tylko z naszej parafii – zaproście swoich Przyjaciół, Znajomych z Polski, ale i tych, którzy wyjechali za granice naszej Ojczyzny. Oni są bardzo ważni !!!!
Telefon kontaktowy, dzwońcie i … 534 336 533
Oto kilka ważnych informacji
Co zyskujemy w darze takiej modlitwy ?
1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.
3. Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. ( jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!)
Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?
Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:
1. oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,
2. rodzice którzy zaadoptowali dzieci,
3. rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
4. rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
5. rodzice, którzy pozostają w związkach niesakramentalnych - liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
6. wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci np. kadra harcerska itp. - tu również jest wiele świadectw działania tej modlitwy zmieniającej i losy dzieci i relacje w konkretnych środowiskach,
7. wreszcie osoby, które nie mają dzieci - ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.
WSZYSTKIM, W KTÓRYCH SERCU ZRODZI SIĘ PRAGNIENIE TAKIEJ MODLITWY SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Animatorka Koła Żywego Różańca Róży św. Moniki – P. Zofia Kot

autorzy tego tekstu są P. M. i W Bąkowie

 

P. S.

Czym jest Różaniec Rodziców?
Jak to działa? Jak i kiedy się modlić? Czy są jakieś spotkania w Kościele?
Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

Są różne rodzaje Kół Żywego Różańca - lokalne, zakładane w parafiach, szkołach, grupach przyjaciół itp., oraz internetowe…

Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia – to w końcu tylko 3-5 minut czasu.
W pierwszym dniu kolejnego miesiąca przechodzimy do kolejnej tajemnicy, czyli po pierwszej radosnej następuje druga, potem trzecia i tak dalej. Po tajemnicach radosnych następują tajemnice Światła, następnie bolesne i chwalebne, a po chwalebnych znowu radosne. Osoba odmawiająca tajemnicę Pierwszą Radosną odmawia tez początkowe modlitwy różańca świętego czyli Wierzę w Boga, Ojcze nas, trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
Dołączając do Różańca Rodziców, pierwszego dnia rozpoczynamy Aktem Zawierzenia.
Nie ma konieczności stałych spotkań w Kościele, ale każda z róż może sobie takie spotkania zorganizować. Często jest to np. dniu wspomnienia świętego patrona danej róży. Co roku staramy się być w dniu 8 grudnia w Kościele i ponowić nasz Akt Zawierzenia w łączności duchowej ze wszystkimi uczestnikami RR na całym świecie. W tym dniu też jest organizowana Msza w Katedrze Oliwskiej i różaniec przed feretronem MB Oliwskiej.

Co zyskujemy?
Zachęcamy do zapoznania się ze świadectwami osób modlących się w Różańcu Rodziców.

Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży (wiele, wiele łask) - pełniej wypełniamy 4 przykazanie.
Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.
Rozwój naszej osobistej modlitwy, często też rodzice podejmują wspólnie modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie. ( jak najbardziej zalecane i bardzo owocne!)
Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?
Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy: oczywiście mogą modlić się rodzice naturalni,