^Idź na górę

 • 1 Msze Święte
  w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00. dni powszednie: 7.00 18.00
 • 2 Okres Zwykły
  jest to najdłuższy okres liturgiczny, trwający między 33 a 34 niedziel. Obecny trwa od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego do I Niedzieli Adwentu. W czasie Okresu Zwykłego obowiązuje zielony kolor szat liturgicznych, symbolizujący nadzieję, odrodzenie i młodość.
 • 3 Konsekracja Kościoła
  Kościół został oddany na wyłączność Bogu w 2008 roku...
 • 4 Patronka naszej Parafii
  Spłynęła na polską ziemię córka południowego kraju, okryła blaskiem piastowski gród Węgierska Pani z anielskim obliczem Królowa Polski w aureoli szczęścia wielkie serce szlachetna myśl...
 • 5 Grota Matki Bożej z Lourdes
  W październiku 2005 roku została zbudowana grota poświęcona Matce Bożej z Lourdes jako nasze podziękowanie za szczególną opiekę w czasie budowy kościoła...


Parafia św. Jadwigi Królowej

Ostrowiec Świętokrzyski

ks. bp. Nitkieicz

Pragnę podziękować wszystkim, którzy ubogacili swoją obecnością spotkania z ks. biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem podczas wizytacji parafii: Księżom współpracownikom, P. Jolancie, s. Dorocie, naszej Szkole, dyrekcji i nauczycielom, chorym, ich rodzinom i sąsiadom, Grupom parafialnym i Wam obecnym na Eucharystii. Byliście cudowni. Wrażenie ks. biskupa o naszej parafii było bardzo pozytywne. Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 396 stanowi: Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytować całą diecezję. Obowiązek ten ma wypełnić osobiście, a w wypadku uzasadnionej przeszkody, przez biskupa koadiutora lub pomocniczego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego, albo przez innego prezbitera. Podczas ostatniej wizytacji, 5 lat temu, był jeszcze nasz umiłowany ks. prob. kan. Marian Kowalski, pracujący u nas ponad 20 lat, którego szanujemy i modlimy się nieustannie w każdy 23 dzień miesiąca. Wiele się zmieniło u nas w ciągu tych 5 lat. Sami to zauważamy… . 

Mamy to szczęście, że u nas będzie ks. bp. Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. Cieszymy się i oczekujemy na wiele pozytywnych, pełnych nadziei słów, które nas umocnią w trwaniu przy Chrystusie i Kościele. PROGRAM I UWAGI….   Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie osobiście wizytowali Apostołowie. Święty Paweł wiele razy wspominał takie wizyty, a w swoich listach także je zapowiadał i wyznaczał im cel. Ich śladem podążają dziś biskupi jako następcy Apostołów. Także papieże, którzy jako biskupi Rzymu wizytują swoją diecezję. Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores gregis wskazywał na wielką wagą wizytacji pasterskiej, nazywając ją autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania w diecezji i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. 

Św. Jan Paweł II przypominał, że Biskup właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, p. 46). Wizytacji biskupiej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego parafii.
Dlatego wcześniej, przed terminem wizytacji kurialni wizytatorzy sprawdzali sprawy administracyjno-gospodarcze parafii tj. stan i potrzeby kościoła parafialnego, sal parafialnych, kancelarii parafialnej, spisy inwentarza kościoła i wszystkiego, co należy do parafii. Przedmiotem wizytacji jest również sprawdzenie, czy zostały wypełnione zalecenia ostatniej wizytacji kanonicznej zawarte w protokole powizytacyjnym. Ksiądz Biskup przybędzie do naszej parafii jako pasterz w Kościele lokalnym, aby nauczać, upominać, umacniać w wierze i wskazywać drogę do celu, jakim jest wieczne zbawienie. W czasie wizytacji Ksiądz Biskup spotka się z parafianami na modlitwie w kościele, o godz. 17.00. Wcześniej, będzie rozmawiał z poszczególnymi grupami i wspólnotami parafialnymi, odwiedzi w mieszkaniach chorych, spotka się z rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych i pracownikami parafii.

PROGRAM:

/ KOCHAMNI PAAFIANIE! Raz na 5 lat jest takie wydarzenie. Wszystko nam się zmienia w ten czwartek. Jesteśmy z radością, modlitwą i oczekiwaniem przy naszym księdzu biskupie w czasie wizytacji /

12.00 – przybycie ks. bp. Ordynariusza do parafii
12.40 – wizyta w naszej SZKOLE, hospitacja katechezy u P. katechetki Grażyny
Ok. 13. 30 – spotkanie z nauczycielami w czytelni
14.15 – obiad
14.45 – odwiedziny trzech osób chorych. Bardzo ważna misja ks,. biskupa z pochyleniem się nad tymi, którzy są „skarbem Kościoła”.
Ok. 15.30 – wizyta w mieszkaniach kapłanów pracujących w naszej Wspólnocie
16.00 – Spotkanie /na plebanii/ z rodzicami kapłanów i sióstr zakonnych pochodzących z naszej parafii.
16.30 – spotkanie z ministrantami – na Sali ministranckiej w kościele
16.45 – Grupy parafialne w kościele naszym składają krótki opis swoich działań, misji i nadziei. Jest ich tak wiele, więc mówmy krótko i konkretnie
Ok. 17.05 – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA odprawiana przez ks. bp. Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. /Przywitanie przez parafian, sprawozdanie ks. proboszcza/. Homilia ks. bp. pełna nadziei i umocnienia w wierze. Pożegnanie ks. bp. – ks. proboszcz./

UWAGI:

1. Nie ma Mszy świętej o godz. 18.00. WSZYSCY JESTEŚMY o godz. 17.00
2. Nie ma Mszy świętej z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie o godz. 19.00. WSZYSCY JESTEŚMY na modlitwie o godz. 17.00 z ks. bp. Krzysztofem. Następna w listopadzie – jak zwykłe 2 czwartek miesiąca.
3. O godz. 15.00 wystawienie Najświętszego – koronka do Bożego Miłosierdzia i różaniec. Wspólnota Intronizacyjna, która zwykle modli się od godz. 16.00, jest w świątyni z ks. bp. od godz. 16.45.
4. Nie ma czuwania Wspólnoty Intronizacyjnej o godz. 16.00.
5. Nie ma tego dnia modlitwy brewiarzowej o godz. 17.00.

 Co się u nas zmieniło przez te 5 lat...

POWSTAŁY NOWE WSPÓLNOTY PARAFIALNE:
1. Wspólnota Intronizacyjna – 12 osób;
2. Wspólnota Krwi Chrystusa – 8 osób;
3. Akcja Katolicka, parafialny oddział – 15 osób
4. KSM – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, parafialny oddział – 10 osób;
5. „Dzieci Boże” – formacja oazowa – 12 osób;
6. Nowa „schola parafialna’- prowadzona przez P. Justynę ;
7. Rada Parafialna – z każdego rejonu 1 osoba, sami mężczyźni;
8. Trzy Koła Żywego Różańca z modlitwą rodziców za dzieci;
9. Rycerze Kolumba - 5 osób
10. Ciągle czekamy z modlitwą na powołanie Neokatechumenalnej Grypy - we wrześniu bedzie 3 tura katechez;
11. Wspólnota Chorych i Niepełnosprawnych - modlitwa za nich i Msza święta o godz. 13.30 w kazdą I niedzielę miesiąca;
12. Miedzyparafialna Wspólnota Modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie - Msza święta, modlitwy i spotkanie w każdy 2 czwrtek miesiąca, animator o. Tomasz Trawiński - Chęciny k. Kielc;
- MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI RODZIN Z NASZEGO MIASTA - 3 sobota miesiąca, stała data;

TRWA CIĄGŁA MODLITWA W INETECJI POWOŁAŃ:
1. Każda środa godz. 17.30 - Wspólnoty Maryjne modla się na różańcu;
2. Każdy czwartek, po Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 Wspólnota Intronizacyjna i przyjaciele odmawiają w tej intencji rózaniec;
3. W kązdy czwarrtek przed "cibavitem" jest ta odmawiana modlitwa papieska;

W CZASIE NSZEJ PRAFIADY ... byli klerycy z naszego Seminarium. Niezapominiane spotkanie. Tyle pytań od Was i odpowiedzi. Dziękujemy ks. rektorowi Rafałowi za wydelegownie takich "fajnych", jak mówiliście "powołanych chłopaków".

MATERIALNE ZMIANY :

I. WYSTRÓJ KOŚCIOŁA
1. Reflektory podświetlające krzyż, tabernakulum, ołtarz, ambonkę, miejsce przewodniczenia i przestrzeń sakralną – 8 szt.
2. Reflektor ruchomy podświetlający Najświętszy Sakr. podczas adoracji – 1 szt.
3. Miejsce przewodniczenia, wykonane w marmurze – 1 szt.
4. Nowe mikrofony przy ołtarzu, ambonce, miejscu przewodniczenia, oraz dla scholii: przy ołtarzu i 2 szt. na chórze – razem 6 szt.
5. Ekran /zwijany i chowany /do wyświetlania pieśni wraz z rzutnikiem multimedialnym;
6. Obłożenie marmurem wylotów powietrza / zimno – ciepło / w prezbiterium i okolicy – 4 szt.
7. Marmurowe, zamieszczone na ścianie prezbiterium elementy podtrzymujące ikony na określony czas liturgiczny, lub wybrane nabożeństwo – 2 szt.
8. Chrzcielnica wykonana na 1050 – lecie Chrztu Polski, wraz z wystrojem: znakiem Ducha Świętego i zarysem kopuły św. Piotra na Watykanie;
9. Ołtarz św. Jana Pawła II: obraz, herb papieski, oraz róża – dar św. Jana Pawła II dla Ikony Częstochowskiej
10. Klęczniki. Umieszczone są / po 2 szt./ przy ołtarzu św. Jana Pawła II, św. Królowej Jadwigi i Miłosierdzia Bożego – 6 szt.
11. Przenośny konfesjonał stojący przy kaplicy św. Jadwigi Królowej – 1 szt.
12. Kaplica św. Jadwigi Królowej z całym wystrojem: kraty oddzielające od relikwii, obraz św. Jadwigi Królowej, tablice z wotami / po lewej stronie/, postument pod relikwie, głaz z mottem życia św. Jadwigi, a po prawej znajdziemy elementy z wieku w którym żyła św. Patronka: replika sztandaru Polski spod Grunwaldu, 1 szt. - miecz samosieczny rycerstwa polskiego, oraz 2 szt. halabard, poduszka z oryginalną repliką berła św. Jadwigi Królowej. ;
13. Obrazy, ikony na kolejny rok liturgiczny – 6 szt.
14. Dywany i chodniki w prezbiterium – 7 szt

15. Schody - obłożone palonym granitem.
II. WIEŻA KOŚCIELNA
1. Metalowe żaluzje w dolnej części wieży – 4 szt.
2. Puste okna w wieży – wypełnione szybami z pleksy -26 szt.
3. Wielokrotna naprawa podświetlenia wieży i naprawa elektryki dzwonu;
4. Przedłużenie kabla zasilania elektrycznego z wieży do zasilania zewnętrznego;
5. Instalowanie ochrony przeciwko gołębiom… wielokrotne;
III. OTOCZENIE ŚWIĄTYNI
1. Kostka brukowa – tzw. „spacerowa” wokół świątyni, aby mogły się odbyć procesje eucharystyczne;
2. Kostka brukowa – tzw. „twarda” – dojazd od bramy do plebanii;
3. Wazony kwiatowe i roślinne wokół kostki brukowej. 20 szt.;
4. Podświetlenie kościoła w nocy – 2 szt.
5. Podświetlenie dojazdu pod plebanię – 3 szt. + podświetlenie kościoła od str. ul. Bałtowskiej – 1 szt.;
6. Betonowy podjazd pod plebanię - z tyłu: 4 x uzupełniany betonową zaprawą;
7. Ogrodzenie kościoła od parkingu i strony prawej: metakowe przęsła
8. Brama główna wejścia do kościoła- 1 szt.
9. Bramy boczne do kościoła – 2 szt.
10. Brama wjazdowa na plebanię, otwierana przez „ pilota” – 1 sz
11. „Rowerowy parking” – 1 szt. przy prawej stronie muru;
12. Mur „otoczeniowy” przy kaplicy MB / str. prawa /;
13. „Zakola kwiatowe” – 3 szt. od str. plebanii;
14. Podświetlenie plebanii i terenu – widać w czasie trwania „Parafiady Jadwiżańskiej” – 6 szt.
15. „Oczko wodne, parafialne’ – otoczone zostało drabinkami;
16. Nowe ławki – 5 szt.
17. Posadzono w ciągu 5 lat ok. 700 krzewów i drzew;
IV. ZAKRYSTIA
1. 3 ornaty białe
2. 3 ornaty fioletowe
3. 3oranaty czerwone
4. 2 ornaty – zielone i czerwone;
5. Patena;
6. Puszka do udzielania Komunii św. pod 2 postaciami – 1 szt.
7. Patena do udzielania Komunii świętej – 1 szt.
8. Komże - 3 szt. komże
9. 9 szt. alb dla par. lektorów….
10. 2 szt. ministranckich komż;
11. 18 pasów różnych kolorów dla Lektorów;
12.
V. SALA PARAFIALNA
1. Stolik – 8 x
2. Krzesła drewniane – 14 szt.
3. Obraz MB. – 1 szt.
5. Obraz św. Jadwigi Królowej – 1 szt.
7. Krzyż- 1 szt.
8. Obraz intronizacyjny – 1 szt.

VI . KANCERARIU PARAFIALNA
1. POCZEKANIA – 2 fotele, oraz ława, a na niej kolejne nr. „ Różańca” i innych pism katolickich… . Na ścianach zobaczymy: atlas - „ Ziemię Świętą”, „Tajemnice różańcowe” i informacje o dokumentach potrzebnych do zawarcia sakramentów.  Poczekalnia jest cichym, ciepłym pomieszczeniem, przygotowującym do spotkania z kapłanem posługującym w parafii.
4. KANCELARIA PARAFIALNA – odnowione w 2017 r. pomieszczenie, jest to miłe, ciepłe miejsce, gdzie kapłan podejmuję wiernych załatwiających wiele spraw… .  2 nowe szafy, biurko, 7 krzeseł,komputer, drukarka i meble  biurowe. Wreszcie godnie przyjmujemy naszych petentów 
5. SALA SPOTKAŃ - obok kancelarii – jest to pomieszczenie przygotowane na spotkanie Wspólnoty liczących mniej niż 10 osób. Dobre oświetlenie, przygotowanie do podania kawy lub herbaty W tym pomieszczeniu liczy się bardzo. czas zimmowy i ogrzewania jest niezastąpiona… .
6. Obok, po lewej stronie jest ”Pokój z ważnymi paramentami do liturgii parafialnej”. Znajdziemy tam: hostie, komunikanty, wino mszalne, kadzidło, ale również liczniki poboru energii elektrycznej. Tam „rządzi” i przedstawia liczniki, oraz naprawia urządzenia P. Kazimierz S. – prezes Rady Parafialnej.
VII. PLEBANIA
1. POKÓJ PARAFIALNY – znajduje się po prawej stronie od wejścia plebanijnego. Spotkania grupy parafialnych i odpustowe obiady tam się odbywaj ą. W tym czasie udało nam się „gumoleum” zastąpić parkietem i zakupić nowe meble. 
2. KUCHNIA PARAFIALNA. Nowe meble i urządzenia elektryczne.
3. Pokój gościnny, nowy – po lewej stronie od wejścia na pierwszym piętrze:

NOWA INTERNETOWA STRONA PARAFIALNA -
http://www.swjadwiga.katolicki.eu

Mamy już, po 4 latach jej istnienia, ponad 1 milion wejść i "kliknięć" ... . Dziękujemy za wiernośc i "wejrzenia". P. dyr. Adamowi za jej aniamcję:

CO JESZCZE JEST NOWE:
1. S. Dorota Łyżwińska - nasza organistka. I inny wymiar śpiewu liturgicznego.... . Chór parfialny będzie i zespół muzyczny. także.  

To wszystko udało się nam uczynić dzięki Waszym Darom Serca na rzecz naszej parafii i Waszym modlitwom. "Bóg zapłać".  Nie nam chwała, ale Temu, który nas powołał i który jest Bogiem naszym. Jego czcnimy i na Jego Chwałę i Cześć i Uwielbienie to starmy się uczynić. !

Z szacunkiem wielkim dla Was - księżą tu pracujący.: ks. Marek, ks. Artur, ks. Wojciech.

logo4 1

Odwiedzin na stronie

283825
Dziś
Wczoraj
W Tygodniu
W Miesiącu
Wszystkich
2
64
653
7714
283825
Twój adres IP: 3.227.3.146

OKP

Copyrigcht © Parafia św. Jadwigi Królowej w Ostrowcu Świętokrzyskim