mDSC 0880Z naszego Miasta wyruszyła w dn. 04 sierpnia nieliczna grupa pątników na Jasna Górę, ok. 140 osób. / Powiem Wam szczerze, iż z tylko jednej parafii radomskiej, św. brata Alberta w której pracowałem przed laty, wyruszyło tyle samo osób co z naszego Miasta. Liczba mieszkańców ta sama, co nasza !/. Wśród nich był ks. Artur i 15  pielgrzymów z naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za ks. Artura i za nich. Szli 9 dni.... 

  W piątek, 09 sierpnia odwiedził ich ks. prob. Marek, s. Dorota i ks. dziekan Jan. Dostarczyli im w owoce, warzywa i produkty spożywcze na najtrudniejszy odcinek pielgrzymkowy z Gąścięcina do Cielętnik. Pątnicy doszli do Jasnogórskiego Sanktuarium w poniedziałek 12 sierpnia. Witał ich ks. Wojciech, który  pragnął  tam być, ale i iść w pielgrzymce – nie udało się w tym roku… . Dziękujemy ks. Arturze za pielgrzymowanie i modlitwę, wraz z pielgrzymami naszymi i ks. Wojciechowi za te codzienne wezwania do łączności z pątnikami.