m dziekcz ostro 31Modlitewną wspólnotę zawiązano już przed południem, kiedy przybywały pierwsze grupy z poszczególnych ostrowieckich parafii. W kolorowych orszakach, z religijnymi emblematami przybywały także grupy duszpasterskie i formacyjne. Następnie na ołtarzu ustawionym na rynku miasta wystawiono Najświętszy Sakrament i młodzi poprowadzili wspólną adorację, w której uwielbiali Boga słowami dwu świętych papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Zbierający się wierni powoli włączali się we wspólną modlitwę. Była także liczna grupa wiernych z naszej parafii.

Dokładnie w południe, gdy zabrzmiały dzwony ostrowieckiej kolegiaty, rozpoczęła się Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. Eucharystię koncelebrowali kapłani duszpasterzujący w ostrowieckich parafiach oraz zaproszeni goście, w tym ks. Marek Dziewiecki. Liturgię swoim śpiewem uświetnił chór „Cantate Domino”, schole parafialne oraz młodzieżowe grupy wokalno-instrumentalne. Przybyli także przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz lokalni samorządowcy. Na placu zebrali się licznie mieszkańcy miasta z poszczególnych parafii, członkowie grup i stowarzyszeń katolickich oraz instytucji społecznych i szkół z pocztami sztandarowymi.

Podczas homilii bp K. Nitkiewicz wskazał na potrzebę podjęcia, poznania i realizowania w życiu spuścizny duchowej św. Jana Pawła II jako realizację jego pasterskiego testamentu. -Święty Jan Paweł II doświadczał bliskości Chrystusa i o niej mówił. Pomagał jej doświadczyć innym. Dlatego rozpalał serca, wlewał w nie radość i ukojenie. Dzisiaj, podobnie jak za ziemskiego życia, wędruje razem z nami. Miliony ludzi proszą go o różnorodne łaski. To dobrze. Jednak łaską, pomocą, skarbem jest spuścizna, jaką po sobie pozostawił, i przez którą przemawia. Ona ma moc rozpalenia serca prawdą o Chrystusie. To wspaniała spuścizna, teologiczna, homiletyczna, literacka, jest wciąż za mało znana i dlatego powinniśmy do niej stale powracać. Powinniśmy uczynić ją przedmiotem naszej refleksji, podręcznikiem wiary – wskazywał bp K. Nitkiewicz.

Po zakończeniu Eucharystii przedstawiciele ostrowczan zawierzyli miasto i jego mieszkańców opiece i wstawiennictwu św. Jana Pawła II. Wspólne dziękczynienie zakończył śpiew „Barki” i pieśni uwielbienia.