kiermasz1 mMłodzież z naszego gimnazjum działająca w Kole Misyjnym zorganizowała loterię fantową w niedzielę 15.06.2014 r.– po Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00. Dochód z loterii w całości, przeznaczony jest na „Adopcję Serca” dla chłopca z Kamerunu: Romeo Yabiala. Wszystkie losy są wygrane, a ich koszt - to ofiara dowolna.

Dziękujemy za Wasze wielkie serce.