Msze Święte

w niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w dni powszednie:  7.00, 18.00

W związku z budową nowej huty w Ostrowcu Św. oraz rozbudową starej nastąpił szybki rozwój miasta, zwłaszcza w latach 70-tych i 80-tych. Huty potrzebowały zaplecza technicznego, transportu – powstawały więc liczne przedsiębiorstwa. To pociągało za sobą zapotrzebowanie na ogromne ilości nowych rąk do pracy. Aby przyciągnąć do przemysłu ludzi, władze obiecywały mieszkania: najpierw małe – rotacyjne, a później własne M-3, M-4. Władza ludowa cieszyła się, że przybywa ludności w mieście, a wieś pustoszeje.

 Liczba mieszkańców Ostrowca rosła w szybkim tempie. W obu hutach w szczytowym okresie pracowało ponad 20 tysięcy osób. Każda z nich była związana z jakąś rodziną. Do miasta przybyło około 30 tysięcy ludzi.

 Ten rozwój miasta sprawił, że kościół w centralnej parafii w mieście – Św. Michała przepełniał się wiernymi, których trudno było „ogarnąć” pod względem duszpasterskim.

 Gorliwy i roztropny ówczesny proboszcz – ks. Kazimierz Pelc kierował do władz kościelnych i świeckich prośby o pozwolenie na budowę nowych świątyń w powstających osiedlach: Ogrody, Stawki, Rosochy. Ówczesne władze w mieście były nieugięte. W latach 80-tych, gdy w innych miastach budowano już kościoły, w naszym mieście można było o tym tylko marzyć. Jeszcze w 1988 roku dyskutowano na temat lokalizacji nowych kościołów, chociaż istniała zgoda władz wojewódzkich na budowę nowych świątyń. Historia powstania nowego miejsca kultu na osiedlu Stawki jest przykładem wyjątkowej nieprzychylności władzy ludowej.

 Ksiądz bp. Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Edward Materski wychodząc z założenia, że wierni mają prawo mieć bliższą odległość do kościoła i posiadać swoją świątynię, dnia 15 stycznia 1984 roku poświęcił na osiedlu Stawki krzyż i plac pod budowę kościoła i odprawił pierwszą mszę świętą na terenie podarowanym parafii św. Michała przez przedwojennego prezydenta miasta Ostrowca, pana Adama Mrozowskiego. Od tego dnia zaczęto w każdą niedzielę i ważne święta odprawiać dwie msze święte, a w miesiącach: maju, czerwcu i październiku – codziennie. Duszpasterską troskę nad tym miejscem zlecono wikariuszowi parafii św. Michała ks. Stanisławowi Szczypiorowi. W Wielkim Poście była odprawiana Droga Krzyżowa.

 Ogromnie miłą niespodziankę sprawił wiernym ks. bp. Edward Materski przyjeżdżając w Boże Narodzenie 1985 roku na osiedle by sprawować Pasterkę „pod gołym niebem”. To dodało wiernym otuchy i zapału do walki o miejsce kultu. Już w czerwcu 1984 roku rozpoczęto budowę tymczasowej kaplicy ale władze miejskie z pomocą milicji zatrzymały budowę i wszczęły wobec parafii św. Michała postępowanie wywłaszczeniowe. Mieszkańcy os. Stawki pod gołym niebem, na mrozie i wietrze uczestniczyli w nabożeństwach przez trzy zimy, dlatego chcieli mieć dach nad głową w kolejną zimę. Bardzo zniecierpliwieni brakiem przychylności władzy, dnia 17 listopada 1986 roku (w poniedziałek) na nowo rozpoczęli budowę kaplicy.

 Drzewo było wcześniej przygotowane i wyrobione do budowy, więc budowa szła sprawnie. Przybyła też do pracy duża grupa wiernych. We wtorek, 18 listopada przedstawiciele Urzędu Miasta budowę znów zatrzymali, nakazując w terminie 7 dni rozbiórkę wzniesionej drewnianej konstrukcji ścian i dachu. Mieszkańcy osiedla przy wsparciu wiernych z innych części miasta, rozpoczęli kolejny raz pracę przy kaplicy w sobotę dnia 22 listopada, licząc, że nikt im nie przeszkodzi, bo był to dzień wolny od pracy także w urzędzie. Budowę znów zatrzymano w poniedziałek 24 listopada. Po raz trzeci do budowy przystąpiono we wtorek 2 grudnia. We środę wezwano proboszcza parafii do Urzędu Miasta, gdzie oczekiwał go prezydent miasta Ostrowca i dyrektor Wydziału do Spraw Wyznań z Kielc. Proboszcz mógł już obiecać władzom, że więcej już budować nie będą bo stan budowy pozwalał na zamknięcie drzwi. Były też zaszklone okna.

 Mimo nieżyczliwości i wrogości władz świeckich budowę kaplicy ukończono i w niedzielę 7 grudnia 1986 roku ks. Bp. Adam Odzimek odprawił pierwszą mszę świętą i poświęcił kaplicę. Władze aż 10-krotnie nakładały wysoką grzywnę na parafię za wybudowanie kaplicy. Złośliwość władz miejskich nie skończyła się wraz z ukończeniem budowy. Parafia otrzymała pismo z RZE informujące, że w związku z nielegalną budowlą wypowiada się umowę na dostawę energii elektrycznej. 22 czerwca 1987 roku odłączono światło na okres 13 miesięcy. W kaplicy zapłonęły lampy naftowe.

 16 lipca 1988 roku przy udziale wielkiej rzeszy wiernych z całego miasta i diecezji oraz licznej grupy kapłanów parafia otrzymała wielki dar z rąk Kardynała Franciszka Macharskiego w postaci relikwii patronki parafii świętej Jadwigi Królowej. Ta uroczystość również odbywała się przy lampach naftowych. Dopiero po długiej „wojnie papierkowej” w sierpniu 1988 roku kaplica została „zalegalizowana” przez władze i otrzymała światło.

 W nocy z 11 na 12 lipca 1989 roku miało miejsce włamanie do kaplicy i zostały skradzione relikwie patronki parafii. Sprawców nie odnaleziono. Powtórne włamanie do świątyni miało miejsce z 9 na 10 czerwca 1990 roku. Wówczas dokonano profanacji Najświętszego Sakramentu i zniszczono kielich, monstrancję, księgi, sprzęt nagłośniający. Włamania dokonał jeden z parafian, młody, zbuntowany człowiek, działający najprawdopodobniej na czyjeś zlecenie.

 30 czerwca grupa pielgrzymów z parafii pod kierownictwem proboszcza udała się do Krakowa i przywiozła powtórnie relikwie patronki, które uroczyście wprowadzono do kościoła w dniu odpustu 8 lipca 1990 roku.

 Pierwszym proboszczem tej parafii był ks. Józef Śmigiel, który pracował dla dobra tej parafii od 22 czerwca 1987 roku do sierpnia 1991. W tym czasie wykonał posadzkę w kaplicy i przygotował dokumentację budynku parafialnego oraz plany koncepcyjne przyszłej świątyni. Zgromadził dużą część potrzebnych materiałów. W tym okresie wykonano ławy pod budynek parafialny.

 Początkowo proboszcz wynajmował pokój w prywatnym domu przy ulicy Bałtowskiej, natomiast wikariusz mieszkał na plebanii św. Michała. Potem księża wynajmowali mieszkanie w bloku nr 12 na osiedlu Stawki.

 Brak domu parafialnego, w którym można spotkać duszpasterza, porozmawiać, podzielić się radościami i troskami życia codziennego, załatwić urzędowe formalności był dużym problemem zarówno dla kapłanów jak i dla wiernych. Czyniono starania aby taki budynek zbudować, gromadzono materiały. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 1991 roku. W tym też czasie poprosił o zmianę proboszcz ks. Józef Śmigiel. Ks. biskup przyjął jego prośbę i skierował go do pracy przy budującym się kościele w Sandomierzu.

 W dniu 20 września 1991 roku nominację na funkcję proboszcza otrzymał z rąk ks. bp. Edwarda Materskiego wikariusz parafii św. Kazimierza w Ostrowcu, pochodzący z parafii Mroczków Gościnny – ks. Marian Kowalski.

 Budowa domu parafialnego trwała od 18 listopada 1991 roku do września 1993, kiedy to zamieszkali w nim kapłani i zaczęła urzędować kancelaria parafialna.

 Budowę kościoła rozpoczęto misjami świętymi w dniach: 1 – 9 maja 1993 roku, a prowadzili je ks. Michał Mierzwa – rektor Seminarium Duchownego w Sandomierzu oraz ks. Antoni Sanecki – proboszcz parafii z Tarnowskie Woli. W dniu 5 listopada 1994 roku przystąpiono do wylewania betonu pod ławy kościoła. Do czerwca 1996 roku ukończono fundamenty kościoła i kanału montażowego a w dniu 16  czerwca 1996 roku ks. bp. Wacław Świerzawski, w czasie wizytacji kanonicznej wmurował akt erekcyjny parafii. Pierwszą cegłę na murze położono w środę 9 października 1996 roku we wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka.

 24 grudnia 2000 roku w nowej świątyni odprawiona został w obecności wielkiej rzeszy parafian pierwsza msza święta. Radość podwójna: uczciliśmy Wielki Jubileusz 2000 Roku i radowaliśmy się nowym Domem Bożym.

W Wielkim Poście 2003 roku podjęliśmy myśl o wykonaniu krzyża. Rzeźbę wykonano wzorując się na krzyżu z Katedry Wawelskiej.

 Wykonano posadzkę w prezbiterium, dokonano montażu ołtarza, ambonki i ołtarza przy tabernakulum.

 W październiku 2005 roku została zbudowana grota poświęcona Matce Bożej z Lourdes jako nasze podziękowanie za szczególną opiekę w czasie budowy kościoła.

Początki parafii św. Jadwigi Królowej - ks. prał. T. Lutkowski

Copyright © 2021, Parafia św. Jadwigi Królowej | Patronat: Katolicki.net | Hosting: Kylos |. All Rights Reserved.