Msze Święte

w niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w dni powszednie:  7.00, 18.00

Odsłony: 269

Dostrzegając zainteresowanie młodzieży wolontariatem misyjnym, współpracą ze zgromadzeniami misyjnymi, różnymi organizacjami, także nawiązaniem kontaktu z konkretnymi misjonarzami, chcąc pomóc zaspokoić te pragnienia, dla chętnych uczniów w naszej szkole (PSP14) utworzone zostało Koło Misyjne.
    Naszym celem jest:
- misyjna formacja młodzieży
- otwarcie serc młodych na potrzeby innych
- pogłębianie świadomości i odpowiedzialności za misyjne dzieło Kościoła
- rozwijanie współpracy misyjnej wśród młodzieży
- zdynamizowanie misyjnego wymiaru Kościoła poprzez zaangażowanie młodych w liturgię i apostolstwo
- przekaz informacji o misjach i formach pomocy misjom
- podejmowanie różnych działań na rzecz dzieci w krajach misyjnych.

Zasady obowiązujące „Małego misjonarza”

1.    Nie opuszcza porannej i wieczornej modlitwy.
2.    W kościele modli się pobożnie. Myśli i serce zwraca ku Boga, najlepszego Przyjaciela dzieci i młodzieży.
3.    Odznacza się zawsze posłuszeństwem wobec rodziców i przełożonych.
4.    Jest pilny w nauce oraz w szkolnych obowiązkach.
5.    Jest czysty w myślach słowach i uczynkach.
6.    Jest wzorem dobroci, unika też wszelkich kłótni i sprzeczek.
7.    Jest miłośnikiem prawdy, dlatego unika kłamstwa.
8.    Jest uczynny dla wszystkich i brzydzi się samolubstwem.
9.    Jest radosny w życiu i stara się tak żyć w swoim otoczeniu.
10.    Jest gorliwym apostołem, rozmawia z innymi o Bogu i o sprawach religijnych.

Młodzież należąca do Koła Misyjnego uczestniczy w akcji: „Adopcja Serca”, przygotowuje dni modlitw za misje, loterię fantową.
Co to jest Adopcja Serca?
Adopcja Serca to możliwość pomocy w uczęszczaniu do szkoły konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą lub którego rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji.
My od wielu lat pomagamy chłopcu z Kamerunu, który nazywa się Romeo Yabiala.

romeo

Copyright © 2021, Parafia św. Jadwigi Królowej | Patronat: Katolicki.net | Hosting: Kylos |. All Rights Reserved.