Msze Święte

w niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w dni powszednie:  7.00, 18.00

Odsłony: 914

Spis treści

SODALICJA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

sw jadwigaSodalicja Świętej Jadwigi Królowej jest prywatnym stowarzyszeniem osób świeckich Kościoła rzymskokatolickiego, powołanym do życia przez Biskupa Sandomierskiego, ks. prof. Wacława Swierzawskiego, w okresie poprzedzającym bezpośrednio kanonizację Świętej Patronki. Kościelną osobowość prawną uzyskała Sodalicja Świętej Jadwigi Królowej dekretem Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Franciszka Macharskiego 25 marca 1998 roku. Posiada własny Statut i Regulamin.
Zadaniem członka Sodalicji jest troska o pogłębienie własnej więzi z Chrystusem, czyli o wiarę światłą, świadomą i żarliwą oraz wynikająca stąd troska o przybliżanie Królestwa Bożego, czyli ewangelizacja. Życie członka Sodalicji polega na nieustannym wysiłku łączenia postawy ewangelicznej Marii i Marty, na wzór św. Jadwigi Królowej. Wspólnota zamierza realizować te cele w następujący sposób: cel pierwszy troska „o wiarę światłą, świadomą i żarliwą” osiągany powinien być przez:
Pracę nad pogłębieniem własnej wiary, poznawaniem Chrystusa i przeżywaniem Jego obecności w liturgii i w nas oraz modlitwa w tej intencji;
Częste uczestnictwo we mszy świętej, systematyczną spowiedź, modlitwę i ofiarę z siebie w łączności z Chrystusem;
Odmawianie w miarę możliwości przynajmniej jednej godziny z liturgii godzin, medytacja w oparciu o Pismo Święte oraz rozważanie w łączności z Maryją tajemnic różańca św.
Codzienne czytanie Pisma Świętego, pogłębianie znajomości encyklik papieskich i aktualnego nauczania Kościoła, zwłaszcza Katechizmu i innej lektury duchowej (samokształcenie).
Drugie zadaniem sodalicji czyli „ewangelizacja, która ma na celu budowanie wspólnoty Kościoła” dokonuje się przez codzienną modlitwę i ofiarę w intencjach, o które troszczyła się Św. Jadwiga.

Copyright © 2021, Parafia św. Jadwigi Królowej | Patronat: Katolicki.net | Hosting: Kylos |. All Rights Reserved.