Msze Święte

w niedziele i święta:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00

w dni powszednie:  7.00, 18.00

Odsłony: 626

Spis treści

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

1. Przynależność do Koła poprzez zapisanie imienia i nazwiska w Księdze Kół Żywego Różańca w parafii lub duszpasterstwie.
2. Codzienne odmówienie jednego dziesiątka Różańca św. z rozważaniem przydzielonej przez zelatora/zelatorkę Tajemnicy.
3. Uczestnictwo w miarę możliwości w życiu i działalności Kół:
4. Spotkania w każdą I-szą niedzielę m-ca na „zmiance” u zelatorki lub w wyznaczonym miejscu.
5. Udział w procesjach w dniach uroczystych.
6. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
7. Częste uczestniczenie w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
8. Rozszerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską, zawierzenie jej siebie i bliźnich za przykładem Jana Pawła II.
9. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. Do obowiązku zelatorki, należy znalezienie nowego członka w miejsce zmarłego, oraz do czasu uzupełnienia Koła przez nowego członka - odmówienie dziesiątki Różańca po zmarłym, lub wyłączającym się.
10. Przynajmniej dwa razy w roku uczestniczenie we Mszy św. składkowej swojego Koła; jedna intencja wg ustalenia wspólnego, druga za zmarłych członków Koła.
11. Uczestniczenie w I-sobotnich czuwaniach fatimskich.
12. Czynny udział w utrzymaniu porządku przy parafialnej kaplczce na wyznaczonych kapliczkach różańcowych i wokół nich.
13. Czynny udział w odmawianiu Koronki do Miłosierdzia Bożego i Różańca Św. w wyznaczonym dniu tygodnia w Bazylice przed wieczorną Mszą Św.
W przypadku niemożności odmawiania dziesiątki Różańca (choroba, wyjazd) poprosić domownika lub osoby kontaktowej o zastępstwo, bądź przekazanie zelatorce o przyznanie czasowego zastępstwa.

Copyright © 2021, Parafia św. Jadwigi Królowej | Patronat: Katolicki.net | Hosting: Kylos |. All Rights Reserved.